Δ.Α.Υ. (Διοίκηση Αεροπορικής Υποστηρίξεως)

ΘυρεόςΙστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Το 1953 συγκροτήθηκε το 30ο Αρχηγείο Αεροπορικού Υλικού με έδρα το Φάληρο και αποστολή την Τεχνική και Eφοδιαστική Υποστήριξη των Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας.
Το 1969 γίνεται η μετονομασία του σε 30η Διοίκηση Αεροπορικού Υλικού. Έξη χρόνια αργότερα το 1975 μεταφέρθηκε στην Αεροπορική Βάση Αεροπορική Βάση ΘΡΙΑΣΙΟΥ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ).
Το 1985 η Μονάδα μετονομάσθηκε σε Διοίκηση Αεροπορικής Υποστηρίξεως.
Το 1987 γίνεται η ενοποίηση Δ.Α.Ε. - Δ.Α.Υ., με κατάργηση της Δ.Α.Ε. και ανάληψη των καθηκόντων αυτής κυρίως από την Δ.Α.Υ.
Το Σεπτέμβριο του 1993 με την ανασυγκρότηση της Δ.Α.Ε. ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της εκπαίδευσης αποσπάσθηκε από τη Δ.Α.Υ. ενώ αλλάζει εκ νέου η αποστολή της.
Η αποστολή της Δ.Α.Υ. σήμερα είναι η εκτέλεση αποστολών αερομεταφορών, έρευνας και διασώσεως, αεροεφαρμογών, αεροπυροσβέσεων και αεροδιακομιδών όπως και η παροχή πλήρους εκπαιδεύσεως στα πληρώματα μεταφορικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων της Π.Α.
Στα πλαίσια επίσης της αποστολής της περιλαμβάνονται ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση της συντήρησης του υλικού, η εξασφάλιση της ποιότητας αυτού και η τεχνική εν γένει και εφοδιαστική υποστήριξη της Π.Α.
Η σημερινή οργανωτική δομή της Δ.Α.Υ. είναι η ακόλουθη:  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ