Δ.Α.Κ. (Διοίκηση Αγωγού Καυσίμων)

ΘυρεόςΙστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Η Διοίκηση Αγωγού Καυσίμων εδρεύει στην Λάρισα.
Αποστολή της Δ.Α.Κ. είναι η τροφοδοσία των μονάδων της Αεροπορίας με καύσιμα μέσω του δικτύου των αγωγών καυσίμου.
Η σημερινή οργανωτική δομή της Δ.Α.Κ. είναι η ακόλουθη:  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ