Α.Τ.Α. (Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας)

ΘυρεόςΙστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Το Α.Τ.Α. (Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας) εδρεύει στη Λάρισα. Ιδρύθηκε με το βασιλικό διάταγμα 46 στις 30/04/1952. Κατά την ίδρυσή του είχε την παρακάτω οργανωτική διάταξη:
Περιελάμβανε ακόμη, δύο (2) Πτέρυγες Μάχης την 110 Π.Μ. - ΛΑΡΙΣΑ και την 112 Π.Μ. - ΕΛΕΥΣΙΝΑ (υπό μερικό έλεγχο).
Τον Φεβρουάριο του 1953 μετονομάστηκε - σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ - σε 28ο Α.Τ.Α., το δε οργανόγραμμά του μεταβάλετε ως εξής:
Στην 110 Π.Μ. και στην 112 Π.Μ. (υπο μερικό έλεγχο) προστίθεται και η 111 Π.Μ. - Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ.
Τον Ιούνιο του 1954 περιλαμβάνει και τις: α) Μοίρα Επιτελείου και β) 28η Μοίρα Συνεννοήσεως. Το 1954 υπάγονται και οι Μονάδες Εγκαίρου Προειδοποιήσεως (RADAR Πάρνηθας - Πηλίου - Χορτιάτη).
Το 1955 περιλαμβάνει την 142 Σ.Α.Ε. (Σμηναρχία Αεροπορικού Ελέγχου) η οποία σε λίγο καιρό γίνεται 142 Π.Α.Ε. (Πτέρυγα Αεροπορικού Ελέγχου).
Το 1956 περιλαμβάνει την 114 Π.Μ. - ΤΑΝΑΓΡΑ ενώ υφίσταται και αναδιοργάνωση με την ίδρυση του Α' και Β' κλάδου:
Το 1957 περιλαμβάνει όλη την 112 Π.Μ.
Το 1958 την 115 Π.Μ. - ΣΟΥΔΑ.
Το 1960 την 350 Π.Κ.Β. - ΑΘΗΝΑ.
Το 1961 την 117 Π.Μ. - ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ.
Το 1962 την 116 Π.Μ. - ΑΡΑΞΟΣ.
Το 1967 δημιουργείται η 28η Μοίρα Υποστηρίξεως η οποία περιλαμβάνει τις υπό διάλυση Μοίρες Τηλεπικοινωνιών Τ-Η, ΜΕπ και ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ.
Με την διαταγή 58/1968 κατά το έτος 1968 μετονομάστηκε σε 28 Τ.Α.Δ. (Τακτική Αεροπορική Διοίκηση). Το ίδιο έτος περιλαμβάνει και την 113 Π.Μ. - ΜΙΚΡΑ / ΣΕΔΕΣ.
Το 1969 ιδρύεται η πρώτη Μοίρα Ναυτικής Συνεργασίας 353 Μ.ΝΑ.Σ. - ΤΡΙΑΙΝΑ 353 Μ.ΝΑ.Σ.. Στα τέλη της δεκατίας του 1960 περιλαμβάνει: οκτώ (8) Π.Μ., 14 Μοίρες Αεροσκαφών, ένδεκα (11) Μονάδες RADAR, την 142 Π.Α.Ε. και την 350 Σ.Ν.
Το 1974 μετονομάστηκε σε 28 Τ.Α.Δ. (Τακτική Αεροπορική Δύναμη) και περιλαμβάνει την 126 Σ.Μ.- ΗΡΑΚΛΕΙΟ και την 131 Σ.Μ. - ΑΚΤΙΟ.
Το 1976 περιλαμβάνει στην δύναμή του την 132 Σ.Μ.και την 133 Σ.Μ.
Το 1977 με το ΝΔ 660 μετονομάστηκε σε 28 Α.Τ.Α.Δ. , περιλαμβάνει ΚΛΑΔΟ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ και την 130 Σ.Μ. - ΛΗΜΝΟΣ.
Το 1979 μετονομάστηκε σε Α.Τ.Α.Δ. και περιλαμβάνει ΚΛΑΔΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ. Στα τέλη της δεκατίας του 1970 περιλαμβάνει: οκτώ (8) Π.Μ., ένδεκα (11) Μοίρες Αεροσκαφών, πέντε (5) Σμηναρχίες Μάχης, οκτώ (8) Μονάδες RADAR.
Το 1980 δεν διοικεί την 112 Π.Μ. Το 1981 περιλαμβάνει την 135 Σ.Μ. - ΣΚΥΡΟΣ, ενώ το οργανόγραμμά του είναι το παρακάτω:
Τον Δεκέμβριο του 1984 μετονομάστηκε σε Α.Τ.Α.
Τον Μάρτιο του 1985 οι κλάδοι του αναδιοργανώνονται ως εξής:
Το 1987 καταργείται η 142 Π.Α.Ε. ενώ δημιουργούνται τα: 1o ΑΚΕΠ και 2ο ΑΚΕΠ. Επίσης όλες οι Μονάδες RADAR υπάγονται απευθείας στο Α.Τ.Α. Στο Α.Τ.Α. υπάγεται διοικητικά και το ΚΕ.Α.Τ. Π.Μ. - ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ σαν ανεξάρτητη Π.Μ. Στα τέλη της δεκατίας του 1980 περιλαμβάνει: επτά (7) Π.Μ., επτά (7) Σ.Μ., την 350 Σ.ΝΙΚΗ, δεκαεπτά (17) Μοίρες Αεροσκαφών, δώδεκα (12) Μονάδες RADAR.
Σήμερα η διάρθρωση των Π.Μ. και των Σ.Μ. είναι η ακόλουθη:


Πτέρυγες - Σμηναρχίες

110 Π.Μ. - ΛΑΡΙΣΑ 111 Π.Μ. - Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 114 Π.Μ. - ΤΑΝΑΓΡΑ
115 Π.Μ. - ΣΟΥΔΑ 116 Π.Μ. - ΑΡΑΞΟΣ 117 Π.Μ. - ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
350 Π.Κ.Β. 126 Σ.Μ.- ΗΡΑΚΛΕΙΟ 130 Σ.Μ. - ΛΗΜΝΟΣ
131 Σ.Μ. - ΑΚΤΙΟ 132 Σ.Μ. - ΑΓΡΙΝΙΟ 133 Σ.Μ. - ΚΑΣΤΕΛΙ
134 Σ.Μ. - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 135 Σ.Μ. - ΣΚΥΡΟΣ 138 Σ.Μ. - ΤΥΜΠΑΚΙ  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ