ΣΗΜΑ Δ.Α.Κ.

ΣΗΜΑ Δ.Α.Κ.


ΡΗΤΟ: ΒΕΛΤΙΟΝ ΤΡΕΠΕΣΘΑΙ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: Να αλλάζετε προς το καλύτερο.

ΠΗΓΗ: Eκ της Kωμωδίας "Σφήκες" του Aριστοφάνη, στίχος 986.
  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ